Featured in media ‘Dagens Industri’: Winner of ‘Founder of the Year 2022’ with the mission to save lives

ENG

BrightAct is a digital matching tool to connect help-seekers with support organizations to help victims of domestic violence. Di Digital’s readers voted the company’s co-founder Sofie Wahlström as the year’s most important female founder.

“The goal is to have comprehensive support up before Christmas.”

There, victims of violence can get in touch with everything from support organisations, emergency services, social services and lawyers to municipalities, county administrations, regions and employers – everyone who provides some type of support for people who need to get out of an abusive relationship.

In the tool, different organizations can create free profiles, without being paying customers, which guide victims of violence to find the right help. You can also suggest organizations that should be included.


SWE

BrightAct är ett digitalt matchningsverktyg för att koppla ihop hjälpsökande med stödorganisationer för att hjälpa våldsutsatta. Di Digitals läsare röstade fram bolagets medgrundare Sofie Wahlström till årets viktigaste kvinnliga grundare.

”Målet är att ha ett heltäckande stöd uppe till julen.”

Där kan våldsutsatta få kontakt med allt från hjälporganisationer, jourer, socialtjänsten och advokater till kommuner, länsstyrelser, regioner och arbetsgivare – alla som ger någon typ av stöd för personer som behöver ta sig ur en skadlig relation.

I verktyget kan olika aktörer skapa gratis profiler, utan att vara betalande kunder, som guidar våldsutsatta att hitta fram till rätt hjälp. Man kan också tipsa om organisationer som borde finnas med. 

Learn more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s